مسیرساز

آخرین وضعیت جاده های كشور، ترافیك سنگین در محور چالوس

آخرین وضعیت جاده های كشور، ترافیك سنگین در محور چالوس

مسیرساز: بر مبنای گزارش های دریافتی پلیس راهور مسیر جنوب به شمال محور كرج -چالوس ترافیك سنگین و طول محور هم ترافیك نیمه سنگین است.


به گزارش مسیرساز به نقل از مهر، بر مبنای آخرین گزارش های دریافتی پلیس راهور از وضعیت جاده های كشور، مسیر جنوب به شمال محور كرج-چالوس (از ابتدای محور تا كیلومتر ۱۰ و محدوده های پل زنگوله، سیاه بیشه و هزارچم) ترافیك سنگین و طول محور نیمه سنگین است. همینطور مسیر جنوب به شمال محور هراز (محدوده پیست آبعلی تا امام زاده هاشم و لاسم تا گزنك) ترافیك سنگین و طول محور نیمه سنگین، طول مسیر جنوب به شمال محور فیروزكوه ترافیك پر حجم و باند شمالی آزادراه كرج-قزوین(از پل فردیس تا پایانه شهید كلانتری) ترافیك سنگین گزارش شده است. آزادراه قزوین-رشت(ورودی شهر رودبار و منجیل) ترافیكك نیمه سنگین است و سایر محورهای مواصلاتی كشور از جوی آرام و ترافیكی روان برخورداراست. محورهایی كه مسدود است: ۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.۲-محور دیزین-شمشك در استان های تهران و البرز.۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین) به دلیل ریزش كوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به دلیل طغیان رودخانه و تخریب پل. (تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع می باشد)۵-استان آ. شرقی(كمربندی آذرشهر به پل غله زار) بعلت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شكسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهرمی باشد.۶-استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده كیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ بعلت عملیات راهسازی از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ مسدود گردید و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل می باشد.۷-استان گیلان محور پونل –خلخال (محدوده كامل) از ساعت ۱۹: ۳۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۹ به دلیل ریزش كوه تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.محورهایی كه دارای محدودیت هستند: ۱-محور كرج-چالوس كیلومتر ۰ الی ۷۰ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روكش آسفالت اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیك و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۲-غرب استان تهران، آزادراه تهران-قم كیلومتر ۳۷ الی ۵۸ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیك و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۳-استان البرز، آزادراه تهران-كرج كیلومتر ۰ الی ۱۴ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۳۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه اجرا با عبور ترافیك۴-استان قزوین، آزادراه قزوین-رشت(پل یوز باشیجای-خلخال دشت) كیلومتر ۴۸ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۲۰/۶۰/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یكشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل (خلخال دشت) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۵-استان قزوین، آزادراه قزوین-زنجان كیلومتر ۶۰ الی ۷۷ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۱۵/۴/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات لكه گیری و درز گیری تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۶-استان قزوین، آزادراه های قزوین-زنجان كیلومتر ۰ الی ۶۵ و قزوین-رشت كیلومتر ۰ الی ۷۲ و قزوین-كرج كیلومتر ۰ الی ۶۵ از تاریخ ۵/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰، روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه های تابلوهای ترافیكی، گاباریت ها و پانل فلزی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۷- غرب استان تهران، آزادراه تهران-قم كیلومتر ۰ الی ۳۰ از مورخ ۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهایشنبه، یكشنبه، دوشنبه وچهارشنبه واز ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۴۰۰ روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیك و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۸- استان قزوین، لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان كیلومتر ۱۵ از تاریخ ۸/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب كامپوزیت جهت تابلو پیام متغییر، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۹- استان قزوین، لاین شمالی آزادراه قزوین-رشت از تاریخ ۸/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب كامپوزیت جهت تابلو پیام متغییر، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۱۰- استان قزوین، لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان كیلومتر ۱۵ تا ۴۵ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری و لكه گیری آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۱۱- استان قزوین، لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان كیلومتر ۴۲۰+۶۳ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات هندریل، تعمیر و مرمت پل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۱۲- استان قزوین، باند شمالی محور قدیم قزوین-رشت(تونل قدیم منجیل) كیلومتر ۷۰ تا ۷۱ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۱۵/۳/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۰۰۰ و روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۰۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب سرامیك، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. (تردد مسیر جنوب به شمال از داخل تونل همزمان با اجرای عملیات و مسیر شمال به جنوب با استفاده از كنارگذر تونل انجام می شود)۱۳-محورهای قدیم قزوین-بوئین زهرا كیلومتر ۰ تا ۵۵ و آزادراه قزوین-زنجان كیلومتر ۰ تا ۸۱ و محور قدیم قزوین-رشت كیلومتر ۰ تا ۷۳ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۱۴- محورهای آزادراه قزوین-كرج لاین شمالی كیلومتر ۵۱، آزادراه قزوین –رشت (قبل از كوهسر لاین جنوبی كیلومتر ۶۴) و آزادراه قزوین –رشت (جنب كارگاه راه آهن لاین شمالی كیلومتر ۶۸) از تاریخ ۱۸/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات كامپوزیت تابلو پیام متغییر و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۱۵- آزادراه قزوین - زنجان(باند شمالی ورودی تالار شهر) كیلومتر ۱۱ از تاریخ ۳۰/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات احداث پایه و تابلوهای راهنمایی مسیر، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. ۱۶-محور قدیم قزوین-آبیك كیلومتر صفر الی ۵۵ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری، لكه گیری و روكش آسفالت، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۱۷-محور گرمسار-قم كیلومتر ۶۰۰+۱۹ الی ۵۰۰+۲۱ از تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ الی ۱۸/۰۳/۹۷ بصورت ۲۴ ساعته بعلت اجرای عملیات نصب و راه اندازی سامانه توزین در حال حركت، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط با اعمال محدودیت ترافیكی دریك خط عبور انجان می گردد.۱۸-محور كرج-چالوس (تونل امیركبیر شماره ۵) از تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ الی ۲۲/۰۳/۱۳۹۷، روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه در حوزه استان البرز میدان امیركبیر كرج از ساعت ۲۲: ۳۰ الی ۰۵: ۰۰ بامداد روز بعد و در حوزه استان مازندران محدوده مرزن آباد از ساعت ۲۱: ۰۰ الی ۰۵: ۰۰ روز بعد، هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و پس از تعطیلات چندروزه، به دلیل اجرای عملیات ایمن سازی و سرویس و نگهداری تجهیزات تونل امیركبیر مسدود بوده و تردد از محورهای هراز و فیروزكوه انجام می گردد.۱۹-استان قزوین، آزادراه قزوین-رشت لاین جنوبی كیلومتر ۴ الی ۵۰۰+۷۲ از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۴۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای یكشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۴۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت(اجرای عملیات لكه گیری، درزگیری و روكش حفاظتی) تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
۲۰-استان البرز، آزادراه تهران - كرج - قزوین، كیلومتر ۵۰۰+۱۶ (تیر ۲۸۰) تا ۲۴ (تیر ۴۰۰) از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه و دوشنبه وسه شنبه و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۳۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات حفاظ های صلب مفصلی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.۲۱- استان قزوین محورهای جاده قزوین-رشت(قزوین به سمت لوشان و بالعكس) و آزادراه قزوین-كرج (آبیك به قزوین و بالعكس) از ساعت ۰۷۰۰ تا ۲۴۰۰ مورخه ۹۷/۰۳/۱۳ تا ۹۷/۰۳/۱۹ تردد كلیه كامیون ها و تریلی ها ممنوع می باشد. (ایام طرح ارتحال حضرت امام ره)
۲۲-استان قزوین، آزادراه قزوین - كرج، كیلومتر ۴۶ الی ۵۶+۶۰۰ از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روكش آسفالت لایه نازك پلیمری تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد.
۲۳-استان گیلان، آزادراه منجیل - رودبار، باند جنوب به شمال لوپ A از كیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۶۰۰ از تاریخ ۵/۳/۹۷ الی ۳۰/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۰۰۰ و روزهای یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۰۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات ترمیم درز انبساط پل زیتون باند جنوب به شمال مسدود بوده و تردد از مسیر باچنار به امامزاده هاشم انجام می گیرد.

1397/03/15
20:36:51
5.0 / 5
4503
تگهای خبر: ترافیك , تردد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی