مطالب مسیرساز

شمس احسان تاكید كرد؛

ضرورت بازبینی طرح ویژه ساماندهی باغات حریم و بستر روددره کن

ضرورت بازبینی طرح ویژه ساماندهی باغات حریم و بستر روددره کن
معاون استاندار لرستان:

افتتاح سد کمندان منوط به جابه جایی روستا است

افتتاح سد کمندان منوط به جابه جایی روستا است

از وعده اشتغال یک میلیونی تا تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت

از وعده اشتغال یک میلیونی تا تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت

بزرگترین وب سایت راهنمای عروسی ایران

بزرگترین وب سایت راهنمای عروسی ایران
رئیس كمیته ایمنی شورای شهر مطرح كرد؛

اتمام حجت کمیته ایمنی با مالکان ساختمان های ناایمن

اتمام حجت کمیته ایمنی با مالکان ساختمان های ناایمن

حقوق واقعی راهبران متروی تهران چقدر است؟

حقوق واقعی راهبران متروی تهران چقدر است؟
در گفت و گو با مسیرساز مطرح شد:

توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد 1402

توجه به سبد معیشت کارگران در تعیین دستمزد 1402
در گزارش مسیرساز عنوان شد؛

اقدامات شهرداری اصفهان درمورد آلودگی هوا

اقدامات شهرداری اصفهان درمورد آلودگی هوا

جلسات کمیته دستمزد کارگران کلید خورد

جلسات کمیته دستمزد کارگران کلید خورد
صبح امروز؛

تحویل موتورهای برقی به پستچی ها

تحویل موتورهای برقی به پستچی ها
مسیر ساز مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی