مسیرساز
گزارش مسیرساز؛

سرانجام مراكز بهاران بعد از رد لایحه قلابی چه می شود؟

سرانجام مراكز بهاران بعد از رد لایحه قلابی چه می شود؟

دست رد شورای شهری ها به واگذاری 8 مرکز بهاران به بهزیستی که نمی خواستند مهر تائید آنها بر این پیشنهاد، سبب بدنامی شان شود باز هم چالش برانگیز شد و حالا توپ در زمین شهرداری تهران افتاده است.خبرگزاری مهر، گروه جامعه: برمبنای تصمیم مدیریت شهری در دوره های گذشته قرار بود ۴۴ مرکز بهاران یعنی بطور متوسط دو مرکز در هر منطقه تهران بمنظور توانمند سازی و بهبود یافتگان اعتیاد افتتاح شود. اما این روند با کندی پیش رفت در نهایت ۲۳ مرکز بهاران افتتاح شد که از این تعداد هم دو مرکز هم اکنون در اختیار پلیس راهور، یک مرکز به ستاد مبارزه با مواد مخدر و دو مرکز برای نگه داری از کودکان کار واگذار شده است. و یک مرکز دیگر نیز به مرکز مادر و کودک تبدیل گشته است و مابقی هم غیرفعال است و تنها ۸ مرکز فعال از این مراکز باقی مانده است.
این در حالی است که شهرداری تهران به ستاد مبارزه با مواد مخدر قول داده بود که به بازپروری ۶ هزار نفر در این مراکز بپردازد اما هم اکنون چیزی حدود ۲ هزار نفر در این مراکز مدیریت شده اند و این مساله موجب اعتراض استاندار تهران شده است.
خط و نشان استاندار برای شهرداری
انوشیروان محسنی بندپی در واکنش به بدعهدی شهرداری تهران مهرماه سال قبل در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، با اعلان اینکه لطمه اجتماعی یک کار تلفیقی است و درمان و برگشت پذیری راحتی ندارد، اظهار داشت: در صورتیکه شهرداری تهران با اختیار تام مراکز بهاران را به بهزیستی واگذار نکند، ما به محاکم قضائی و ریاست جمهوری شکایت خواهیم کرد.
وی با اعلان اینکه برمبنای قانون برنامه ششم توسعه بهزیستی با همکاری شهرداری ها باید نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری درمان ناشی از لطمه معتادان متجاهر و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استانها اقدام نمایند، گفته بود دو صدای مختلف در مدیریت شهری وجود دارد، یک زمانی معاونت اجتماعی پای کار می آید، صدای دیگر اینکه متأسفانه شورای شهر می گوید ما به هیچ عنوان مرکز بهاران را در اختیار بهزیستی قرار نمی دهیم. اگر شهرداری امروز با اختیار تام این مراکز را واگذار کرد که هیچ، اگر نکرد ما به محاکم قضائی و ریاست جمهوری شکایت خواهیم کرد.
این چندگانگی رفتاری که استاندار تهران از آن یاد می کند به توافقی باز می گشت که معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با استانداری توافقی ترتیب داده بود تا برمبنای آن مراکز بهاران به سازمان بهزیستی واگذار شود اما کمیسیون فرهنگی شورای شهر با انجام این کار مخالف کرد و حجت نظری یکی از دلیلهای مخالفتشان را اینطور عنوان نمود که همیشه برمبنای آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده است، باید از تمرکز دولت ملی بکاهیم و به اختیارات و مسئولیت های دولت محلی اضافه کنیم؛ واگذاری مراکز به بهزیستی که با اراده معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار در حال رقم خوردن بود دقیقاً عکس این رویکرد بود؛ در حقیقت معاون شهردار با این اقدام در حال کاستن از قدرت حکومت محلی و افزودن به قدرت حکومت ملی بود.
نجم الدین محمدی؛ رئیس وقت سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه این مراکز بدون مجوز بهره برداری و نظارت دستگاه ناظر بر استانداردها صلاحیت افراد و کارکنان فعالیت داشته است و باید از سازمان بهزیستی مجوز ستاندن می کرد. اظهار داشت: از آنجایی که ما به دنبال رعایت قانون هستیم، نامه ای به بهزیستی ارسال کردیم تا نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای این مراکز اقدام گردد همین طور تفاهمنامه ای با استانداری تهران امضا کردیم تا برمبنای آن ۸ مورد از مراکز بهاران بعد از تأیید شورای شهر در اختیارشان قرار گیرد؛ به این منظور نیز لایحه ای تهیه و به شورای شهر تهران ارائه شده تا درباره آن اظهارنظر شود.
چالش واگذاری و نگه داشت مراکز بهاران میان سازمان بهزیستی و شهرداری تهران پس از یک سال با ارسال لایحه یاد شده به شورای شهر باز هم نمایان شد و شورای شهری ها هم که نمی خواستند مهر تائید آنها بر این لایحه آنها را به قول خودشان بدنام کند؛ آنرا قلابی خوانده و تصمیم به رد آن گرفتند.


توافق استاندار و رئیس پیشین سازمان خدمات اجتماعی برای واگذاری مراکز بهاران
یکشنبه هفته گذشته آخرین دستور جلسه شورای شهر تهران به بررسی «مجوز واگذاری حق بهره برداری از هشت مرکز بهاران به سازمان بهزیستی استان تهران» رسید و حجت نظری با اشاره به اینکه دو مجموعه از مراکز بهاران در اختیار بهزیستی قرار گرفته است، اظهار داشت: از دو سال پیش تا حالا سازمان بهزیستی حتی یک خودکار در این دو مجموعه جا به جا نکرده و بنظر می رسد که این واگذاری ها فقط یک امتیاز برای عزیزان است اما معین نیست با آنچه می کنند. بعلاوه سازمان بهزیستی می خواهد این مراکز را تحویل بگیرد و برای فعالیت سازمان های مردم نهاد استفاده نماید این در حالیست که شهرداری خود در حال انجام این امر است.
وی اضافه کرد: درخواست من این است که به این واگذاری ها اختتام دهیم. این سلیقه رئیس وقت سازمان بود چونکه خودش نیز قبل تر در سازمان بهزیستی بود و با توافق با آقای استاندار مبادرت به این واگذاری کرده بود.
تصمیم درباره این لایحه با دستور رئیس شورای شهر به جلسه بعدی موکول شد و در ابتدای این جلسه محسن هاشمی اظهار داشت: به نظر بنده اغلب مراکز بهاران غیر فعال است و خروجی ندارد.
معاون اجتماعی شهرداری تهران در ادامه گفت: نهادهای بالا دستی اصرار به واگذاری این مراکز به بهزیستی دارند. برخی دوستان کمیسیون اجتماعی می گویند که کار ما جرم است اما کار قبلی ما در واگذاری تخلف نیست ولی لایحه را نیز پس نخواهیم گرفت.
حناچی پاسخگو باشد
سپس هاشمی خطاب به جوادی یگانه اظهار داشت: آیا شهرداری مشتاق واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی است یا خیر؟ جوادی یگانه نیز در پاسخ اظهار داشت: ما نمی خواهیم به بهزیستی واگذار شود اما مصوبه خودرا پس نمی گیریم.
هاشمی نیز عنوان کرد: پس لایحه قلابی فرستاده اید، بدین سبب لایحه باید به شهرداری پس فرستاده شود و آقای حناچی خود درباره آن پاسخگو باشد.
زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر نیز با اشاره به تغییر کاربری ۱۶ ساختمان بهاران گفت: سرمایه های شهرداری باید در اختیار شهرداری باشد و توان خودرا برای مدیریت آنها افزایش دهد. این لایحه با رأی اعضای شورای شهر رد شد.


پس از گذشت ۳ روز سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در واکنش به موضع گیری یکی از مقامات بهزیستی که تاکید کرده است که نه فقط این سازمان هیچ درخواستی برای در اختیار گرفتن مراکز بهاران شهرداری نداشته، بلکه دو مرکز مناطق ۵ و ۸ نیز با اراده و پیشنهاد شهرداری برای نگهداری از کودکان کار و خیابان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته است. اعلام نمود: واگذاری ۸ مرکز بهاران برابر مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸و تغییر کاربری دو مرکز ۵ و ۸ به کودکان کار نیز برمبنای بند یک مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸ بوده است و به صراحت اعلام می شود که پیشنهاد تحویل ۸ مرکز بهاران به بهزیستی و همین طور استفاده از ۲ مرکز بهاران بعنوان مرکز نگهداری از کودکان کار و خیابان نیز بنا بر پیشنهاد شفاف مدیرکل وقت بهزیستی استان تهران بوده که مستندات آن ارائه شد.
اکنون سرانجام تعیین تکلیف وضعیت مراکز بهارانی که باتوجه به اختلافات نیمه تعطیل هستند و ساختمان های آن یا خاک می خورند و یا بی حساب به کارهای دیگر اختصاص داده شده است باز هم به شهردار واگذار شده، مسأله ای که بنظر می رسد شهردار و معاونانش تمایلی به ورود به آنرا ندارند و ترجیح می دادند با مهر تائید شورای شهری ها با واگذاری مدیریتش به بهزیستی سپرده شود.منبع:

1399/11/25
14:35:14
0.0 / 5
926
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی