مسیرساز
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی اعلام كرد

رتبه اول ایران در منطقه در شاخص مقالات استناد شده

رتبه اول ایران در منطقه در شاخص مقالات استناد شده

مسیرساز: قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور با اشاره به بررسی وضعیت كیفیت مقالات جمهوری اسلامی ایران با ۳ كشور ˮتركیهˮ، عربستانˮ و ˮرژیم اشغال گر قدسˮ در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ اظهار داشت: درصد مقالات استناد شده ایران ۷۰.۸ دهم درصد و این میزان برای كشور تركیه ۶۰.۳، عربستان سعودی ۷۰.۸ و رژیم اشغال گر قدس ۶۷ درصد است، ضمن آنكه میزان تأثیر استنادی مقالات ایران در جهان ۸۹ صدم درصد برآورد شده است.


به گزارش مسیرساز به نقل از ایسنا منصور كبگانیان در حاشیه یكصد و بیست و سوم شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه در این نشست ۳ مبحث در دستور كار قرار گرفت، اضافه كرد: در ابتدای جلسه گزارشی از علم و فناوری در ۲ محور عنوان شد كه یكی از محورهای آن "بررسی كیفیت پیشرفت علمی كشور " بود؛ چون كه در بعضی از رسانه های خارجی كیفیت مقالات و تولیدات علمی كشور زیر سوال قرار گرفته، گرچه درهمان گزارش ها اعتراف به رشد مقالات علمی ایران شده است.
وی با تاكید بر اینكه در این نشست با عدد و رقم میزان كیفیت مقالات ایران مورد بررسی قرار گرفت، اظهار نمود: بر مبنای گزارشی كه در این نشست عرضه شد، در مطالعاتی وضعیت كیفیت مقالات ایران با ۳ كشور "تركیه"، عربستان" و "رژیم اشغال گر قدس" در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ مقایسه شد و این مطالعات نشان داد جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان مقالات استناد شده در رتبه اول در منطقه قرار دارد.
كبگانیان درصد مقالات استناد شده ایران را ۷۰.۸ دهم درصد دانست و خاطرنشان كرد: این میزان برای كشور تركیه ۶۰.۳، عربستان سعودی كمی پایین تر و نزدیك ایران ۷۰.۸ و رژیم اشغال گر قدس ۶۷ درصد است.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور، میزان استنادات به مقالات را یكی از شاخصهای مناسب برای ارزیابی كیفیت مقالات ذكر كرد و افزود: در شاخص همكاریهای بین المللی ایران وضعیت قابل توجهی دارد؛ ولی به علت اعمال تحریم ها، از كشور تركیه بالاتر و از دو كشور عربستان و رژیم اشغال گر قدس مقداری پایین تر هستیم.
وی درصد مقالات انتشار یافته Q۱ را یكی دیگر از شاخصهای مهم ارزیابی كیفیت مقالات نام برد و تصریح كرد: در این شاخص جمهوری اسلامی ایران با ۲۷.۹ دهم درصد از كشور تركیه پیشی گرفته است. این میزان برای كشور تركیه ۲۷.۷ دهم درصد برآورد شده است و دو كشور عربستان و رژیم اشغال گر قدس درصد بالاتری از ایران دارند.
دبیر ستاد علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی وضعیت تأثیر استنادی در جهان را از دیگر شاخصهای مورد ارزیابی در این گزارش دانست و توضیح داد: اگر این عدد به یك برسد، می توان از تأثیر استنادی در سطح دنیا رضایت داشت كه این عدد برای ایران ۸۹ صدم درصد است.
كبگانیان با تاكید بر اینكه در مورد كیفیت نقدهایی داریم، ولی نه آن چنان كه بعضی از رسانه های بیگانه بزرگ نمایی می كنند، خاطرنشان كرد: در ارتباط با بعضی از مقالات كه در آنها احیانا خطا و با نكات غیر قابل قبولی یافت می شود، هم در حال بررسی هستیم و مقداری نگرانی در این زمینه وجود دارد و شورایعالی انقلاب فرهنگی هم بر این مورد حساس است.
وی در پاسخ به این سؤال كه آیا این نكات همان تقلبات علمی است، توضیح داد: این خطاها تعبیر به تقلبات علمی می شود، ولی این تعبیر یك تعبیر علمی نیست؛ چون كه بعضی از این موارد تقلب محسوب نمی گردد و مربوط به نحوه درج اسامی نویسندگان در استناد دادن به مقالات دیگران می شود و ناشی از ناآگاهی محققان در كپی برداری ها است.
كبگانیان با تاكید بر اینكه با این افراد برخورد قانونی خواهد شد، اظهار نمود: از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) هم خواسته شده است تا در شورای سیاستگذاری خود این به این مورد رسیدگی كند.
وی افزود: بر این اساس در این نشست كلیه اعضا تاكید نمودند كه كیفیت مقالات ایران آن چنان نبوده است كه رسانه های بیگانه بخواهند كیفیت آنها را زیر سوال ببرند.
كبگانیان محور دوم این گزارش را مربوط به تحقیقات حوزه فضایی دانست و خاطرنشان كرد: در بررسی بعضی از كشورهای منطقه و رقبا مشاهده كردیم كه بودجه های بسیار خوبی برای برخی فعالیت های فضایی هزینه كرده اند و در این نشست نسبت به بودجه های حوزه فضایی ابراز نگرانی كردیم.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور، با اشاره به اینكه در این نشست از میزان اعتباراتی كه صرف فعالیت های فضایی می شود، اعلام نگرانی شد، اضافه كرد: ازاین رو از مسؤولان حاضر در جلسه خواسته شد تا اعتبارات این حوزه را رصد كنند.
تكمیل سیاست های اجرایی اشتغال
دبیر ستاد علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه سیاست های اجرایی اشتغال دانش آموختگان را از دیگر موضوعات مطرح در این نشست نام برد و اظهار داشت: در جلسه گذشته این سیاست ها مطرح شده بود، ولی یكی از بندها و مواد مربوط به ماده ۵ سیاست های اشتغال باقی مانده بود كه در این نشست محتوای این ماده تایید شد.
وی با اشاره به اینكه در جلسات گذشته اختلاف نظری در زمینه مرجع و نهاد پیگیری كننده ماده ۵ این سیاست ها وجود داشت، اظهار نمود: بر مبنای كار كارشناسی انجام شده اعضا تصویب كردند كه مرجع پیگیری كننده ماده ۵ این سیاست ها وزارت كار باشد.
كبگانیان افزود: ما از وزارت كار درخواست كردیم كه گزارش های مربوط به این ماده را تهیه نماید و در اختیار ستاد قرار دهد.
وی با تاكید بر اینكه با این مصوبه سیاست های اجرایی اشتغال دانش آموختگان تكمیل شد، از ابلاغ آن به دستگاه ها در آینده نزدیك اطلاع داد.
آمایش سرزمینی برای دانشگاه پیام نور
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور با اشاره به عرضه درخواست دانشگاه پیام نور در زمینه منطقه بندی و اجرای سیاست های آمایشی، اظهار داشت: علاوه بر آن اساسنامه این دانشگاه بعنوان بزرگترین دانشگاه كشور هم مورد بحث قرار گرفت؛ چون كه اساسنامه این دانشگاه دارای اشكالاتی است كه در این نشست به ریاست این دانشگاه تذكر داده شد.
وی در اینباره توضیح داد: در اساسنامه های قبلی این دانشگاه بدون آنكه تایید شورایعالی انقلاب اسلامی گرفته شود، تغییراتی اعمال شده بود و از این دانشگاه خواسته شد تا در نخستین زمان ممكن اساسنامه این دانشگاه در شورایعالی انقلاب فرهنگی مراحل تصویب را بپیماید.
كبگانیان با اشاره به اینكه در زمینه آمایش آموزشی و منطقه بندی اختلاف نظرهایی وجود دارد، تصریح كرد: در این نشست مقرر شد تا بر مبنای مأموریت های خاص دانشگاه پیام نور مورد آمایش آموزشی قرار گیرد؛ چونكه این دانشگاه در فضای مجازی و با استفاده از امكانات الكترونیكی ویژه خدمات آموزشی خویش را عرضه می دهد.
دبیر ستاد علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه این دانشگاه در زمینه زیرساخت ها كمبودهایی دارد كه باید جبران شود، افزود: در نهایت در این نشست مصوب شد كه رئیس دانشگاه پیام نور با همكاری دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور با عنایت به خصوصیت های خاص این دانشگاه طرح آمایش آموزشی را اجرایی كند و اگر منطقه بندی را مد نظر دارد نیز، اساسنامه آنرا بر مبنای منطقه بندی مورد بازبینی قرار دهد تا بعد از انجام كار كارشناسی، موضوعات دانشگاه پیام نور باردیگر در جلسات ستاد مطرح شود.
كبگانیان با اشاره به اینكه طرح آمایش با عنایت به این نكات در این نشست به تصویب نرسید، خاطرنشان كرد: عمده ترین دلیل آن خاص بودن دانشگاه پیام نور است و نمی توان مانند سایر دانشگاه ها مبادرت به اجرای طرح آمایش آموزشی كرد.1398/08/16
21:03:50
5.0 / 5
4470
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی