مسیرساز
، اخبار كمیسیون های تخصصی مجلس،

ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به كارگیری بازنشستگان رفع شد

ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به كارگیری بازنشستگان رفع شد

مسیرساز: رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس اطلاع داد كه در جلسه امروز كمیسیون اجتماعی ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به كارگیری بازنشستگان رفع شد.


محمد رضا بادامچی در گفت وگو با ایسنا در مورد جلسه امروز كمیسیون اجتماعی مجلس گقت: در جلسه امروز كمیسیون اجتماعی دو مبحث را در دستور كار داشتیم. مبحث اول رفع ابهامات شورای نگهبان به قانون منع بكارگیری بازنشستگان بود.
نایب رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان كرد: دو اصلاح در این قانون انجام شد، در واقع دو ماده این قانون اینگونه تصحیح شد كه به كارگیری نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری در دستگاه ها مجاز است و همینطور استثنا بودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری به كلی حذف گردید. در موارد و مشاغل دیگر هیچ استثنایی برای افراد در این قانون وجود ندارد.
دو ماده این قانون اینگونه تصحیح شد كه به كارگیری نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری در دستگاه ها مجاز است و همینطور استثنا بودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری به كلی حذف گردید. در موارد و مشاغل دیگر هیچ استثنایی برای افراد در این قانون وجود ندارد.بادامچی در مورد دستور جلسه بعدی كمیسیون اجتماعی متذكر شد: دستور دوم درمورد تشكیل دو وزارتخانه مجزای انرژی و آب و محیط زیست بود، این مورد هم به كارگروه تخصصی برای بررسی بیشتر ارجاع شد.


بررسی ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در كمیسیون عمران

نایب رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در جلسه امروز این كمیسیون اطلاع داد.

سید احسن علوی در گفت وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز كمیسیون عمران بیان كرد: در جلسه امروز ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان با حضور معاونین ذی ربط سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی طرح اضافه كردن سرمایش و گرمایش مدارس به ذیل ماده ۶۵ قانون الحاق تنظیم دو
همینطور یك عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح اضافه كردن سرمایش و گرمایش مدارس به ذیل ماده ۶۵ قانون الحاق تنظیم دو در جلسه امروز این كمیسیون اطلاع داد.
علی بختیار در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز كمیسیون انرژی مجلس بیان كرد: در جلسه امروز طرح اضافه كردن سرمایش و گرمایش مدارس به ذیل ماده ۶۵ قانون الحاق تنظیم دو بررسی گردید. بر طبق این طرح تامین سرمایش و گرمایش مدارس از محل۱۰درصد عوارض گازانجام می گردد.
ایشان در ادامه اظهار داشت: بعد از بحث و بررسی این طرح به تصویب رسید. طراحان نظرشان بر این بود كه فضای مدارس در شرایط بحرانی می تواند بعنوان اقامتگاه استفاده گردد. اگر ما تامین سرمایش و گرمایش مدارس را به ذیل مواردی كه از محل عوارض۱۰ درصدی گاز تامین می شود، اضافه نماییم كمكی به دولت كرده ایم.

معافیت مالیاتی برای مرزنشینان
سخنگوی كمیسیون كشاورزی درباره موضوعات بررسی شده در جلسه امروز كمیسیون كشاورزی اظهار داشت كه طرح پیشنهاددهندگان را در خصوص تعمیم معافیت مالیاتی به مرزنشینان بررسی و با آن موافقت شد.
نورمحمد تربتی نژاد، سخنگوی كمیسیون كشاورزی در گفت و گو با ایسنا در مورد موضوعات بررسی شده در جلسه امروز كمیسیون كشاورزی با اشاره به سیاست های مجلس و دولت در بهبود وضعیت اقتصادی محرومان جامعه اظهار نمود: برپایه ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰ درصد درآمدهای شركت های تعاونی روستائی، عشایری، كشاورزان، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها و همینطور ۵۰ درصد درآمد سایر تعاونی های تحت پوشش قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف هستند.
تربتی نژاد افزود: با این ماده قانونی مرزنشینان كه از اقشار مستضعف و محروم جامعه هستند مشمول این معافیت نبودند در این جلسه كمیسیون در این جلسه طرح پیشنهاددهندگان را در خصوص تعمیم این معافیت مالیاتی به مرزنشینان مورد بررسی قرار دادند و با آن موافقت كردند.
وی ادامه داد: با اصلاح این طرح امكان كاهش مهاجرت مرزنشینان، كاهش قاچاق كالا، بهبود معیشت اقشار محروم مستقر در روستاهای مناطق مرزی، تقویت صادرات غیرنفتی و سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق مرزی و همینطور باعث تولید انگیزه سرمایه گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته خواهد شد.
سخنگوی كمیسیون كشاورزی افزود: همینطور در این جلسه طرح الحاق یك تبصره به ماده ۸ قانون هوای پاك مورد برسی قرار گرفت و در نتیجه با اضافه كردن یك تبصره بعنوان تبصره ۳ به ماده ۸ قانون هوای پاك موافقت شد.
تربتی نژاد افزود: با اضافه شدن این تبصره، تولیدكنندگان خودرو و موتورسیكلت داخل كشور موظف خواهند شد به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیكلت، برگه گواهی اسقاط یك دستگاه خودرو یا موتورسیكلت فرسوده را حسب مورد از اسقاط دریافت نمایند.
تربتی نژاد همینطور اعلام نمود: در جلسه امروز كمیسیون جمعی از اعضای اتحادیه ها و تعاونی های صید و صیادی كشور مشكلات خویش را از قبیل بیمه، بدهی بانكی، پرورشهای جایگزین و... با كمیسیون درمیان گذاشتند و چاره هایی در این ارتباط توسط كمیسیون عرضه شد. همینطور كمیسیون نگرانی خویش را از صید بی رویه ماهی در سواحل جنوبی توسط شركت های خارجی و هم خطر انقراض ماهیان خاویاری مطرح نمودند.

بررسی گزارش عملكرد دو ساله اعضای كمیسیون ماده ۱۰ احزاب
همینطور یك عضو هیئت رئیسه كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها از بررسی گزارش عملكرد دو ساله اعضای كمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه امروز این كمیسیون اطلاع داد.
پروانه مافی در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها بیان كرد: در جلسه امروز ابتدا گزارش مربوط به كمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی گردید و فعالیت هایی كه طی دوسال توسط نمایندگان ناظر كه بنده و آقا میرزایی نیكو بودیم، انجام شده بود به كمیسیون عرضه كردیم. در طول این دو سال به صورت منظم جلسات تشكیل شده است و پنج نماینده ناظر مجلس در همه جلسات حاضر بودند و مسائل را پیگیری كردند.
ایشان در ادامه اظهار داشت: علاوه بر این فعالیت های جدی حوزه كمیسیون در خصوص توسعه احزاب و اجرای قانون احزاب و بررسی پرونده های احزابی كه باید خویش را در طول این مدت با قانون تطبیق می دادند عنوان شد. هم چنین از ۲۴۵ حزبی كه تابحال پرونده دارند نزدیك به ۱۵۰ حزب توانستند خویش را با قانون جدید تطبیق دهند و در حقیقت رسمیت خویش را حفظ نموده و كار خویش را ادامه داده اند. به بقیه هم مهلت داده شده بود تا از اسفند ماه تا آخر مرداد خویش را با قانون جدید تطبیق دهند. تلاش كردیم با سایر گروه ها و احزاب سیاسی هم به گونه ای رفتار شود تا اگر مشكلاتی برای برگزاری كنگره یا سایر مسائل دارند كمیسیون ماده ۱۰ احزاب به آن ها كمك نماید تا در حقیقت توسعه احزاب كه از قول ها و وعده های دولت تدبیر و امید است را به خوبی به اجرا برساند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در عین حال هم تلاش هایی برای ۶۰۰ كانون صنفی كه بر مبنای قانونی كه در مجلس نهم تدوین شده بود مشكلاتی را پیدا كرده بودند انجام شده و طرحی آماده شده و به مجلس آورده شد. البته ابتدا دو فوریت آن به مجلس آمد كه رای نیاورد و الان به صورت عادی به مجلس عرضه خواهد شد. در این طرح مشكلی كه مربوط به كانون های صنفی مربوط بود كاملا با رای مجلس حل خواهد شد و كانون ها می توانند فعالیت های خویش را به صورت رسمی ادامه دهند.

وی خاطرنشان كرد: در حوزه احزاب به صورت مفصل فعالیت های دو ساله توضیح داده شد و اعضای كمیسیون اظهار نظرات خویش را از فعالیت های ناظرین اعلام نمودند. هم چنین با عنایت به اینكه قانون جدید مشكلاتی داشت و گاهی مانع توسعه سیاسی احزاب می شد یكی از كار های كمیسیون این بود كه كارگروهی تشكیل داد و این قانون را در برخی از موارد كه مشكلاتی داشت اصلاح كرد. اكنون كار كارگروه به آخر رسیده و به صحن كمیسیون می آید و در هفته های آینده در صحن كمیسیون رای لازم را كسب می كند و به مجلس می آید. این قانون جدید می تواند مشكلاتی را كه در قانون قبلی بود را برطرف كند و مسائل حوزه احزاب را راحت تر سازد.
مافی در ادامه اظهار نمود: در قسمت دوم گزارشی در حوزه اشتغال و سر مایه گذاری عنوان شد كه آقای بیمقدار كه ریاست كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری را به عهده دارند در این زمینه توضیحات مفصلی را عرضه كردند. از فعالیت هایی كه كارگروه در این حوزه داشته مطالبی را بیان نمودند. در ادامه هم به مشكلات حوزه خارجی و بین المللی در مورد اشتغال و سر مایه گذاری و مشكلات داخلی و گرفتاری هایی كه در این حوزه وجود دارد اشاره كردند. گزارش خوبی عرضه شد كه با تحقیق و پژوهش قابل اعتمادی تهیه شده بود. اعضای كمیسیون هم سوالاتی داشتند و مطرح نمودند و پاسخ های خویش را مطرح نمودند.
وی در انتها اظهار داشت: كمیسیون امروز به این دو گزارش پرداخت و نمایندگان اظهار رضایت از هر دو گزارش داشتند.

بررسی بیشتر ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی
نایب رئیس كمیسیون حقوقی مجلس هم از تشكیل كارگروهی در این كمیسیون برای بررسی بیشتر ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبرداد.
یحیی كمالی پور در گفت وگو با ایسنا در مورد جلسه امروز كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز این كمیسیون ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بررسی گردید.
وی ادامه داد: تمامی ایرادات برطرف شد به غیر از یك مبحث كه مقرر است این مورد در یك كار گروهی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این مورد در مورد ساختار این قانون است. در این ایراد شورای نگهبان گفته شده در ساختار این قانون نهادهای غیر از دولت پیش بینی شده كه این مورد مغایر قانون اساسی است.
كمالی پور بیان كرد: این مورد برای بررسی بیشتر در اختیار كار گروهی در كمیسیون قرار گرفت.1397/06/05
14:48:21
5.0 / 5
4345
تگهای خبر: تولید , ساخت , شركت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی