آرشیو مطالب : وزارت كشور

عربستان همه پروازهای بین المللی را لغو نمود

عربستان همه پروازهای بین المللی را لغو نمود
در جلسه شورای عالی استان ها مطرح شد

استعفای الویری در صورت تایید زمان ارسال نامه وزارت كشور

استعفای الویری در صورت تایید زمان ارسال نامه وزارت كشور

شریعتمداری تغییرات مدیریتی را كلید زد

شریعتمداری تغییرات مدیریتی را كلید زد
سامانی:

پاسخ استعلام شهردار تهران واصل نشده است، مكاتبه با وزارت اطلاعات

پاسخ استعلام شهردار تهران واصل نشده است، مكاتبه با وزارت اطلاعات
محسن هاشمی:

به تایید صلاحیت شهردار منتخب خوش بین هستیم

به تایید صلاحیت شهردار منتخب خوش بین هستیم

از ورود غیرقانونی اتباع بیگانه جلوگیری خواهد شد

از ورود غیرقانونی اتباع بیگانه جلوگیری خواهد شد
مسیر ساز مسیر ساز
مسیر ساز
masirsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مسیرساز محفوظ است

مسیرساز

حمل و نقل و راهسازی